Списак учесника Првог светског рата – Солунаца

1. Милинко Баћин Богдановић

2. Милан – Миња Богдановић

3. Никола – Пипела Богдановић

4. Милован Јованов Васић

5. Миладин Вукашиновић, ратни болничар

6. Живко Вукашиновић

7. Добросав – Пећо Деспотовић

8. Радоје Ђокић

9. Милинко – Чоко Ђокић

10. Петар Живановић

11. Саво Илић

12. Драгомир – Пућо Илић

13. Милан Јекић

14. Милорад Миланов Јекић

15. Михаило Балмаз Јокић

16. Радомир Марков Којић

17. Цветко Марков Којић

18. Василија Којић

19. Рајко Лазић, био је у саставу 1. чете 2. батаљона 6. пеш. пука трећег позива 

Дринске дивизије. Повлачио се преко Албаније, налази се на списку војника 

који су се укрцали 10. јануара 1915. године на лађу за Сан Ђовани. Вратио 

се жив у Србију.

20. Живојин – Луле Мићић

21. Гвозден Мићић

22. Драгомир Новаковић, остао без ноге у рату, али није сигурно када и где.

23. Цветко – Апо Павловић

24. Милорад Ћосин Павловић

25. Војислав Ђокин Петковић

26. Милан Илијин Петковић

27. Милош Матијин Перић

28. Милорад Матијин Перић

29. Урош Гаврилов Перић

30. Милан Петровић, рањен у вилицу.

31. Петроније Петровић

32. Петар – Петко Петровић

33. Милан – Тута Петровић

34. Милорад Андријин Радић, ратни болничар. 

35. Владимир – Влајко Стојановић

Написано у Ратови 1912-1918

Коментари су затворени.