Списак помрлих у логорима

1. Филип Јовић, старац

2. Ката, жена Филипа Јовића, старица

3. Живојин Јовић, младић

4. Миладин Јовић, младић

5. Цветко – Пурко Петковић, стар и неспособан човек, умро у логору

6. Станисава, жена Матије Којића, умрла је 1915. године у Нежидеру.

7. Десанка, кћер Марка Којића, девојчица од 6 година, умрла је 1915. у 

Нежидеру.

8. Цуја, прва жена Душана Јовића

9. Савка, жена Матије Перића, умрла је 1915. године у Нежидеру.

10. Радоје Танасковић, умро у Нежидеру

11.Прва жена Добросава – Пеће Деспотовића, име непознато, умрла је у 

логору

Написано у Ратови 1912-1918

Коментари су затворени.