Списак погинулих у Првом светском рату

1. Милош Антонић, из Доње Борине, редов 1. чете 2. батаљона 6. пеш. 

пука трећег позива Дринске дивизије, нестао 20. октобра 1914. године у 

Лазаревцу. Није се сазнало да је заробљен.

2. Станко Антонић, из Доње Борине. 

3. Иван Милорадов Антонић, из Горње Борине. 

4. непознато име, син Милорада Антонића из Горње Борине.

5. Цветко Арсеновић је уписан на споменику палим борцима. У једном 

војном извештају је наведено да је побегао из логора на Трешњевици 5. 

децембра 1915. године и више се о њему ништа није сазнало. Био је у 

саставу 1. чете 2. батаљона 6. пука трећег позива Дринске дивизије.

6. Љубомир Љубо Атанацковић

7. Мирко Богдановић

8. Милинко Богдановић

9. Цветко Богдановић

10. Драгутин Богдановић

11. Бајо Богдановић

12. Андрија Богдановић

13. Милан Богдановић, редов 1.чете 2. батаљона 6. пеш. пука трећег позива 

Дринске дивизије, умро 2. јануара 1916. године у Љешу.

14. Срећко Богдановић, редов 1. чете 2. батаљона 6. пеш. пука трећег позива 

Дринске дивизије, погинуо 16.октобра 1915. године на Љутовници код 

Горњег Милановца.

15. Милорад Богдановић

16. Крста Васић

17. Драгутин – Драго Васић, страдао у рату 1914. године.

18. Светислав – Саво Вукашиновић, страдао у рату 1916. године.

19. Мишо Вукашиновић

20. Живојин Гаврић

21. Богосав Гаврић, страдао у рату 1915. године.

22. Богосав – Бојо Деспотовић, редов 1. чете 2. батаљона 6. пеш. пука трећег 

позива Дринске дивизије, умро 20. децембра 1915. године у селу Горишане 

у Црној Гори.

23. Мико Деспотовић

24. Живојин Ђокин Деспотовић

25. Михајло Ђокин Деспотовић

26. Душан Деспотовић

27. Цветко Димитријевић

28. Драгић Ђокић, редов 1. чете 2. батаљона 6. пука трећег позива Дринске 

дивизије остао је 4. новембра 1915. године на Поповића брду.

29. Димитрије Илић

30. Војислав (Војин) Илић

31. Драгољуб Аксентијев Илић, страдао у Албанији 1915. године

32. Марко Илић, редов 1. чете 2. батаљона 6. пука трећег позива Дринске 

дивизије, умро је 15. фебруара 1915. године у Обреновцу, највероватније 

од тифуса. Сахрањен је на Обреновачком војном гробљу.

33. Милован – Мићо Живанов Јокић, погинуо 12. септембра 1914. године 

код Ноћаја у Мачви. На споменику палим борцима је уместо њега грешком 

уписан његов отац Живан, који је умро природном смрћу 1906. године.

34. Петроније Живанов Јокић, регрут од 20 година, умро на острву Видо.

35. Љубомир Јокић

36. Саво Јовић, редов 1. чете 2. батаљона 6. пеш. пука трећег позива Дринске 

дивизије, погинуо 6.октобра 1914. године код Ноћаја у Мачви.

37. Милорад Јовић

38. Љубомир Јовић

39. Крста Јовић

40. Добросав Кикановић

41. Крста Којић, умро као заробљеник у Лозници 1915. године.

42. Урош Крстин Којић, умро на острву Видо.

43. Тихомир Радивојев Којић, стар 20 година, умро 19. јануара 1915. године 

као војник у Битољу, највероватније од тифуса.

44. Милош Којић

45. Милинко Којић, умро у логору у Араду.

46. Петроније Којић

47. Митар Костић, редов 1. чете 2. батаљона 6. пеш. пука трећег позива 

Дринске дивизије, остао 12. децембра 1915. године на Лијевој ријеци код 

Подгорице. 

48. Мико Костић

49. Богосав Костић

50. Миле – Ћевара Костић 

51. Петар Крстић, наредник Прекобројног пука, умро је у Бранковини 1915. 

године, највероватније од тифуса.

52. Нинко Крстић, страдао је у рату 1915. године.

53. Василије Крстић, редов 3. чете 3. батаљона 1. пука Дринске дивизије, 

умро је 4. јануара 1916. године.

54. Цветко Крстић

55. Стојадин Лазић, умро у Љешу у Албанији.

56. Петко Лазић, умро на Крфу 1916. године.

57. Борко Лазић

58. Цветко Лазић

59. Тадија Лазић

60. Влајко Лазић

61. Миливоје Јевремов Лукић, погинуо у рату 1915. године.

62. Иван Јевремов Лукић

63. Павле – Пајо Јевремов Лукић

64. Живко – Жика Лукић

65. Милован Максић, погинуо у рату 1915. године.

66. Љубомир – Љубо Максић

67. Живко Максић

68. Маринко Максић

69. Станко Марковић

70. Богосав Марковић

71. Веломир (Вељко) Митровић

72. Марјан Митровић, погинуо на Колубари 1914. године.

73. Цветко Митровић

74. Цветко Живанов Мићић, заробљен је као војник и интерниран у логор 

Болдогасањ, где је умро 1914. године.

75. Љубомир Васин Мићић

76. Милорад Васин Мићић

77. Јован Павловић, погинуо на Мачковом камену 1914. године.

78. Велимир (Вељко) Павловић, погинуо 1915. године.

79. Владимир Павловић, страдао у рату 1915. године.

80. Драгољуб Павловић

81. Цветко Павловић

82. Драго Павловић

83. Богдан Павловић, редов 1. чете 2. батаљона 6. пеш. пука трећег позива 

Дринске дивизије, рањен је 6. септембра 1915. године код Ноћаја у Мачви. 

Умро је исте године.

84. Благоје Павловић, редов 1. чете 2. батаљона 6. пеш. пука трећег позива 

Дринске дивизије, погинуо је 9. септембра 1915. године у Раденковићу у 

Мачви. Ту је и сахрањен.

85. Миладин Павловић, редов из кадра 4. чете 2. батаљона 17. пеш. пука, 

нестао је (предао се) 13. новембра 1915. године. Није познато ко је ово, не 

може бити Миладин-Микица Павловић јер је он у преме Првог светског 

рата већ био старији човек, дакле није могао бити редов из кадра.

86. Ђорђија – Ђоко Петковић, страдао у рату 1915. године.

87. Јован Ђокин Петковић погинуо 1915. године код Београда.

88. Станко Петковић

89. Драгутин Петковић

90. Цветин Срећков Перић

91. Светислав Срећков Перић

92. Ненад Миланов Петровић, рањен код Ваљева 1915. године. Превио га 

болничар Миладин Вукашиновић из Борине. После тога више га нико није 

видео.

93. Станко Петровић

94. Милисав Петровић, умро 1917. године у Темишвару.

95. Милинко Петровић

96. Димитрије Петровић, страдао у рату 1915. године.

97. Цветко Димитријин Петровић, погинуо на Кајмакчалану 1916. године.

98. Филип Поповић, страдао у рату 1914. године.

99. Милан Радић

100. Радо Радић, редов 1.чете 2. батаљона 6. пеш. пука трећег позива Дринске 

дивизије, остао је 4. новембра 1915. године на Попадића брду.

101. Бранко Радић

102. Драгић Радић

103. Живко Ристановић, редов 1. чете 2. батаљона 6. пеш. пука трећег позива 

Дринске дивизије, умро је 30. марта 1915. године у Скопљу, вероватно од 

тифуса. Сахрањен је на Скопском војничком гробљу.

104. Миладин Илије Секулић, војник 1. чете 2. батаљона 6. пука Дринске 

дивизије, погинуо је 1914. године у Борини. 

105. Никола Илије Секулић, војник 1. чете 2. батаљона 6. пука Дринске 

дивизије, погинуо је 1915. године. 

106.Станко Симеуновић, погинуо је као војник у селу Грабовци код 

Крагујевца 1915. године.

107. Живан Симеуновић, редов 1. чете 2. батаљона 6. пука трећег позива 

Дринске дивизије, рањен је 16. октобра 1914. године. Тада се наводи да 

није у чети. Уписан је на споменику палим борцима у Борини.

108. Милован Софронић, страдао у рату 1915. године.

109. Милутин Софронић

110. Јован Спесеновић, погинуо у рату 1915. године.

111. Стојадин Спасеновић, редов 1. чете 2. батаљона 6. пеш. пука трећег 

позива Дринске дивизије, рањен је 16. октобра 1915. године на 

Љутовници. На породичном споменику уписана је година смрти 1914, али 

очигледно је погинуо или умро касније током рата.

112. Спасоје Спасеновић

113. Васо Танасковић

114. Војислав (Војин) Ћирковић, редов 1. чете 2. батаљона 6. пеш. пука 

трећег позива Дринске дивизије, умро је 20. јануара 1915. године у 

пољској војној болници Дринске дивизије, вероватно од тифуса. Сахрањен 

је. 

115. Аксентије Филиповић

116.Богољуб Гвозденов Филиповић, умро је приликом повлачења кроз 

Албанију. На породичном споменику пише да је то било 1917, али 

вероватније је 1915. или почетком 1916. године.

 

стрељани под Кућеринама:

1. Арсен Гаврић

2. Драго Макевић

3. Стана Макевић

4. Радо Петровић

5. Богосав Марковић

6. Михаило Којић

7. Милан Димитријин Којић

8. Живојин Вијо Игњатовић

9. Младен Игњатовић

10. Милисав Павловић

11. Још један младић, име није забележено, који је радио као слуга код 

Милисава Павловића.

жртве терора итд.

1. Томанија, жена Боје Радића, старица од око 70 година, убијена је у селу. 

2. Никола Перић, старац из Горње Борине, убијен је на путу насред села. 

3. Цветко Јовић, младић, убијен је у јарузи испод Дуге њиве.

4. Радојица – Ћосо Павловић са синовима Стојком, Љубом и Костом бежећи 

је упао у унакрсну ватру између српске и аустроугарске војске. Сви су 

изгинули. 

5. Андрија Павловић са Лепенице, старац, сео је на коња и кренуо путем ка 

Горњој Борини. Нико га више никад није видео.

6. Живану, жену Спасоја Лукића, убили су непријатељски војници под 

Гучевом приликом наступања 1915. године. 

7. Тикомира Ђокића, младића од 19 година, убили су непријатељски војници 

у селу 1916. године.

8. Живојин (Живан) Петровић умро је 1916. године у Шапцу. Околности 

нису познате.

Написано у Ратови 1912-1918

Коментари су затворени.