Списак погинулих у епидемијама и бежанијама

1. Бранко Атанацковић, старац, умро 1915. године, вероватно од тифуса.

2. Сока, жена Бранка Атанацковића, умрла 1914. године у Багрдану у 

бежанији.

3. Петроније, син Бранка Атанацковића, младић од 16 година, умро у 

Лозници у болници, вероватно од тифуса.

4. Цвета, жена Драутина Васића, умрла 1915. године од тифуса.

5. Милица, кћер Драгутина Васића, умрла 1915. године од тифуса.

6. Загорка, кћер Драгутина Васића, умрла 1915. године од тифуса.

7. Танасије Вукашиновић, умро 1914. године у Нишкој болници.

8. Милева, жена Танасија Вукашиновића, умрла у бежанији.

9. Мирослава, кћер Танасија Вукашиновића, умрла у бежанији.

10.Добросав – Мишо Вукашиновић, стар 29 година, умро у Борини 1915. 

године.

11. Стана, жена Милоша Ђукановића, умрла 1915. године, највероватније од 

тифуса.

12. Владисав Максић (1849-1915), умро у болници у Свилајнцу од тифуса

13. Срећко, син Радована Ђурића (1909-1915)

14. Живојка, кћер Радована Ђурића (1912-1915)

15.Мирка, жена Ивана Којића, умрла 1915. године у Борини, вероватно 

тифус.

16. Милица, кћер Тихомира Којића, умрла као беба 1914. године у Параћину 

у бежанији, вероватно тифус.

17. Никола Којић, старац, умро 1915. године у Борини, тифус.

18. Марија, жена Николе Којића, умрла 1915. године, тифус.

19. Војислав, син Цветка Којића, дете од 3 године, умро 1915. године, тифус.

20. Видоје, син Цветка Којића, умро као беба 1915. године, вероватно тифус.

21. Пелка, жена Петра Крстића, умрла 1915. године од тифуса.

22. Косана, кћер Петра Крстића, умрла 1915. године од тифуса.

23. Јелена, кћер Петра Крстића, умрла 1915. године од тифуса.

24. Живана, жена Стојадина Лазића, умрла 1914. год у бежанији.

25.Милорад Спасоја Лукић, младић од 16 година, умро 20. марта 1915. 

године у бежанији у Цриквенцу, вероватно тифус.

26. Роса, жена Ивана Лукића, умрла у Багрдану у бежанији.

27. Стана, жена Вељка Митровића, умрла је 1914. године у бежанији.

28. Радомир, син Гвоздена Мићића, умро у збегу.

29. Станимир, син Гвоздена Мићића, умро у збегу.

30. Радојка, кћер Гвоздена Мићића, умрла у збегу.

31.Миљана, жена Цветка Мићића, умрла 1914. године у Борини, вероватно 

тифус.

32. Владо Васин Мићић, стар 16 година, вероватно умро од тифуса.

33. Владимир Мирков Мићић, стар 17 година, вероватно умро од тифуса.

34. Јованка, жена Андрије Мићића, умрла 1915. године у Борини, вероватно 

тифус.

35. Мирка, жена Милована Софронића, умрла 1915. године у Борини, тифус.

36. кћер Петронија Мићића, име непознато, умрла 1915. године, тифус.

37. Андрија Ђокић, старац, умро 1915. године, вероватно од тифуса.

Написано у Ратови 1912-1918

Коментари су затворени.